פרה / שפן

הושב את הקב' במעגל ואמור לחניך היושב לידך "רוצה פרה?" והוא עונה "מה?!" -"פרה" -"אה, פרה." ואז הוא שואל את הבא אחריו "רוצה פרה?" השני שואל "מה?!" הראשון שואל אותך "מה?!" אתה עונה "פרה", הראשון לשני אומר גם כן "פרה", השני אומר "אה, פרה", וממשיך הלאה כאשר כל פעם השאלה "מה?!" חוזרת עד אליך ואתה מחזיר "אה, פרה". כדי לבלבל את המשתתפים יותר רצוי להעביר מהצד השני של המעגל חיה אחרת, לדוגמא - "רוצה שפן?"

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית