שטיח מתגלגל

אמור לכל החניכים לשכב בשורה אחת צמודה על הבטן. אמור לחניך הקיצוני משמאל (או מימין) להתגלגל על כולם ולהשכב בקצה, ממשיכים עד שכל הקבוצה התגלגלה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית