אמת ושקר

אמור לחניכים לספר, כל אחד בתורו שני סיפורים שקרו לו (עדיף כמה שיותר מצחיקים ומזעזעים) אחד אמיתי ואחד שקרי. על חברי הקבוצה לנחש איזה מהסיפורים הוא אמת ואיזה השקר.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית