החדר המכושף

בחר מתנדב ובקש ממנו לצאת מהחדר. כעת בחר עם החניכים האחרים איזושהי חוקיות שגורמת לכל החניכים בחדר לפעול בצורות שונות. למשל: בכל פעם שהמתנדב יגיד "אה" כל שאר החניכים ירימו את יד ימין שלהם באויר וינופפו אותה, בכל פעם שהמתנדב יזוז כולם ישרקו (רצוי לבחור בדברים שהמתנדב עושה הרבה) וכד'. קרא למתנדב לחזור פנימה והסבר לו שהוא הגיע לחדר מכושף שקורים בו דברים מוזרים ועליו לגלות מה גורם להם לקרות. רצוי להתחיל מלבחור חוקיות קלה ואח"כ לשכלל את המשחק כדי שהחניכים יבינו בצורה טובה יותר איך משחקים בו.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית