זכה בסוכרייה

הושב את החניכים במעגל, ובמרכזו העמד חניך עם כיסוי עיניים ותן לו משרוקית. בהינתן האות העבר שקית סוכריות מיד ליד בין היושבים במעגל. כשהחניך במרכז המעגל שורק במשרוקית, זה שהשקית בידיו צריך להוציא בזהירות סוכרייה ולהוריד את העטיפה. המתנדב שבמרכז צריך לציין לפי הרשרוש את הכיוון בו נמצא מחזיק השקית. הצליח - זוכה בסוכרייה, לא הצליח - זוכה זה שהוציאה בזהירות מן השקית. לכל מתנדב שבמרכז המעגל ניתנת הזדמנות לשרוק רק שלוש פעמים ולזכות.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית