תרגיל מנהיג

דומה למעגל תנועה, אלא שכאן רק חניך אחד הוא ה"מנהיג", האחרים צריכים לחזור אחרי כל תנועותיו. הדגש כי ה"מנהיג" צריך לבצע את תנועותיו בצורה כזאת שכל החניכים ישתלבו ברצף ויבינו מהם תנועותיו העתידיות. אם יעשה פעולה פתאומית מדי, השאר לא יצליחו לעקוב, וזהו הרי כשלון הנהגתי.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית