כדור צמר

הושב את החניכים במעגל ותן לאחד מהם כדור צמר. הנחה את החניך לאחוז בקצה החוט, לזרוק את הכדור לאחד מהחניכים האחרים בקבוצה ולשאול אותו שאלה בנושא הפעולה. על החניך לענות ולזרוק את הכדור לחניך אחר ולשאול אותו. וכך הלאה בין כל הקבוצה. לאחר שנוצר "פלונטר", בקש מהחניכים לנסות ולהתירו בזריקה בסדר הפוך מהחניך האחרון לראשון. כעת על כל חניך לענות על השאלה שנשאל לפני כן.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית