תופסת גובה

אמור למשתתפים שעל מנת שהתופס לא יוכל לתפוס אותם עליהם לעמוד במקומות הגבוהים מהרצפה. ניתן לתפוס רק את מי שעומד על הרצפה. *אסור להיות במקום גבוה יותר מ- 5 שניות.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית