תופסת ערפדים

קשור את עיני כל החניכים, ואמור להם להסתובב אקראית בחדר. הסבר שהחניך שתטפח לו על גבו הוא הערפד כלומר התופס. הערפד יסתובב בחדר כשאר החניכים, וכאשר יתקל באחד מהם ישאג בחזקה. עתה גם הנתפס הוא ערפד. כאשר שני ערפדים נפגשים ושואגים זה על זה הם חוזרים להיות בני אדם .

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית