אני פנתר ויש לי חברים

העמד את הקב' במעגל ובחר מנחה שיעביר את התנועות. אמור לקב' להתחיל לצעוק בקול ובקצב קבוע (חשוב מאד הקצב): "אני פנתר ויש לי חברים, אני פנתר ויש לי חברים..." על המנחה לעשות תנועה, שתעבור בין החניכים לפי הקצב כאשר המנחה מחליף תנועה בכל יחידת קצב והתנועה עוברת לזה שמימינו ולזה שמשמאלו וכך הלאה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית