"אם הוא היה מה הוא היה?"

אמור לאחד מהחניכים לחשוב על בן קבוצה שנמצא בחדר ולשאר הקב' לומר קטגוריות (אוכל, פריט לבוש, סוג תקשורת וכדו'). החניך שבחר צריך לומר את האסוציאציה שעולה לו לגבי בן הקב' בהתאם לקטגוריה שנאמרה. על הקב' לנסות לנחש על מי חשב. גם חברי הקבוצה יכולים לשאול "אם הוא היה____ (נניח רהיט) - איזה ______ (רהיט) הוא היה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית