בוקר טוב, ערב טוב

הושב את החניכים במעגל, אמור להם לשבת עם ידיים מאחורי הגב, בחר מתנדב ותן לו חפץ ביד. אמור לו לצעוד מאחורי גבם של החניכים בכיוון מסוים. הסבר כי כאשר הוא מניח את החפץ בידיו של אחד החניכים, עליו לרוץ בכיוון בו הלך, על החניך השני לרוץ בכיוון השני, כאשר הם נפגשים עליהם לומר "בוקר טוב, ערב טוב", ואח"כ להתיישב במקום שהתפנה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית