חברותא בשחקים

העמד את כל החניכים על כסאות, כאשר יש כסאות כמספר החניכים. אמור להם להסתובב במעגל על הכיסאות ובזמן זה הוצא כסאות מהמעגל. מי שנופל מהכסא נפסל, המשחק נגמר כאשר נגמרים הכיסאות או כשכל החניכים נפסלו.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית